Roomalaiset

Mietelauseita roomalaisilta ajattelijoilta. Roomalaiset ajattelijat ovat vaikuttaneet laajasti filosofiaan, kirjallisuuteen, politiikkaan ja kulttuuriin antiikin Rooman aikana. Vaikka roomalainen ajattelu perustui usein kreikkalaisiin filosofisiin ja kulttuurillisiin vaikutteisiin, roomalaiset kehittivät myös omia näkökulmiaan ja ajattelutapojaan.