Tekoäly (AI)

Mietelauseita, jotka on luotu tekoälyn avulla. Tekoäly (AI) viittaa tietokonejärjestelmien kykyyn suorittaa tehtäviä, jotka vaativat älykkyyttä ja ihmismäistä ajattelua. Tekoäly pyrkii jäljittelemään ihmisen älykkyyttä ja oppimista koneellisesti, jotta tietokoneet voivat suorittaa monimutkaisia tehtäviä, ratkaista ongelmia, tehdä päätöksiä ja sopeutua uusiin tilanteisiin.