Sokrates

Sokrates (noin 469–399 eaa.) oli antiikin Kreikan filosofi ja yksi merkittävimmistä filosofisista hahmoista länsimaisessa filosofian historiassa. Hän ei jättänyt mitään kirjallisia teoksia, mutta hänen ajatuksensa ovat säilyneet muiden häntä seuranneiden filosofien, erityisesti Platonin, dialogien kautta.

Sokrates tunnetaan erityisesti sokraattisesta metodistaan, joka oli keskeinen osa hänen filosofista lähestymistapaansa. Tämä metodi perustui kysymysten esittämiseen ja keskusteluun, joka pyrki johdattamaan vastaajaa oivaltamaan totuuden omista ajatuksistaan. Hän uskoi, että totuus voisi paljastua dialogin ja pohdinnan kautta.